نوسانات قیمت


تاریخ: 1397/05/08


تعداد بازدید: 689
تغیرات قیمت

به علت نوسانات ارزی و تغییرات قیمت های مواد اولیه قیمت کالاها دچار تغیرات خواهد شد .

در حال حاضر قیمت دود دستی،دود زمینی و قرص دود دچار تغیرات 30 درصدی شده است.