بدرقه شهدا در شهر


تاریخ: 1397/06/24


تعداد بازدید: 643
بدرقه شهدای تازه تفحص شده در 8 استان کشور

ادای احترام به مقام شهدا در هر کوی و برزنی که باشد به زیبایی تمام انجام می شود.

به گونه ایی که سیما و منظر شهر دستخوش تغییرات و پذیرایی از جوانان سربلندمان میشود.

به گونه ایی که خود شهیدان با ورود خود چهره شهر را تغییر میدهند.