عرض تسلیت


کد خبر: 15


تاریخ خبر: 1397/06/21


تعداد بازدید: 1091
محرم بر عزاداران راستین حسینی تسلیت

نورافشان البرز ماه محرم و شهادت مظلومانه امام حسین (ع) را تسلیت عرض میکند.

امام حسین معنای استادگی و آزادگی بشریت میباشند.

در راه حسین بودن سخت و مشقت بار است ولی همه میتوانند دوست دار حسین (ع) باشند.