بدرقه شهدا


کد خبر: 16


تاریخ خبر: 1397/06/25


تعداد بازدید: 1223
در محرم امسال 135 شهید تازه تفحص شده در تهران و 8 استان دیگر

شهدا این جوانان از خود گذشته وطن ،پاسداران امنیت و ناموس وطن بعد از  گذشت 30 سال به آغوش خانواده خود برگشتند.

شهدایی که برای همه وطن جنگیدن بدونه دسته بندی ،بدون جناح بندی و گروه بندی های بعد از جنگ.

این تفکر و مرام که مثل خورشید و باران برهمگان است قابل تقدیر و تشکر است.