روز ایمنی و آتش نشان مبارک


کد خبر: 18


تاریخ خبر: 1397/07/07


تعداد بازدید: 1452
تبریک به تو که در میان شعله های آتش، پیام آور ایستادن و سرخ زیستن هستی روزت مبارک

این روز بهانه ای است تا به گرامیداشت انسان هایی بپردازیم که از جان و آسایش خود در راه حفظ جان و آسایش ما می گذرند تا بتوانیم در امنیت زندگی کنم.روز آتش نشان ایمنی را مصونیت در برابر آسیب های ناشی از حوادث، اعم از طبیعی و غیرطبیعی معنا کرده اند.

نورافشان البرز افتخار همکاری مستقیم با مرکز خدمات آتش نشانی استان البرز را دارد و از همین جا از رشادت ها و فداکاری های آتش نشان ها تشکر مینماید.