اهدای بن تخفیف


کد خبر: 2


تاریخ خبر: 1396/11/13


تعداد بازدید: 968
اهدای بن تخفیف 15 درصدی

نورافشان البرز بنا به سنت هرساله خود تعدادی بن تخفیف 15 درصدی (15درصد از قیمت پخش) را بین ارگان های دولتی و شرکت ها و نیز مشتریان وفادار خود پخش میکند.

شما عزیزان میتوانید برای دریافت این بن های تخفیف با شماه ر02632285412 تماس برقرار فرمایید.