نوسانات قیمت


کد خبر: 9


تاریخ خبر: 1397/05/08


تعداد بازدید: 1081
به علت نوسانات ارزی و تغییرات قیمت ها روبرو هستیم.

متاسفانه با تغییرات شدید ازری و تغییر قیمت مواد اولیه کارخانه شازنده لوازم آتش بازی و نورافشانی نارگستر نیز دچار تغییر قیمت فعلا در محصولات دود رنگی شده است. دود رنگی زمینی ،دود رنگی دستی و قرص دود با تغییر قیمت 30 درصدی روبرو شده.