محرم تسلیت

مجموعه نورافشان البرز ماه محرم و شهادت مظلومانه امام حسین (ع) را تسلیت عرض میکند.

 

آزاده و ایستاده بودن در هر شرایط و هر دوره خود مستلزم ایثار و از خود گذشتگیس. 

مطالب مرتبط